Læringskurs

Seksjonen med DISENEX læringskurs gir brukerne en rekke eksisterende og gratis nettkurs på forskjellige språk.

DISENEX kursutvalg skal bidra til å utvikle gründerferdigheter blant personer med nedsatt funksjonsevne som er interessert i å starte egen virksomhet.

DISENEX gir dem verktøy og motivasjonen de trenger for å ta fatt på sin gründerreise.

Læringsscenariet ble designet basert på DISENEX metodologiske konsept og ideologi ved å bruke ENTRECOMP, et rammeverk utviklet av EU for å definere og vurdere entreprenøriell kompetanse.

DISENEX læringsseksjon tilbyr kurs innen følgende områder:

  1. Grunnleggende entreprenørskap, inkludert forretningsplanlegging, markedsføringsstrategier, økonomistyring og juridiske hensyn.
  2. Innovasjon og kreativitet innen entreprenørskap, inkludert idégenerering, produktutvikling og markedsanalyse.
  3. Sosialt entreprenørskap, inkludert måling av sosial effekt, samfunnsengasjement og etiske hensyn.
  4. Soft skill kompetanseutvikling, inkludert kommunikasjon, lederskap, teamarbeid og tidsstyring

Det er forskjellige språk for hvert kurs. Ved å klikke på kortene finner du en oversikt knyttet til målgruppe og kompetanse, forutsetninger, sertifisering, læringsenhet og arbeidsmengde.

Hopp rett ned til innholdet