Učni tečaji

Oddelek za učne tečaje DISENEX ponuja uporabnikom nabor obstoječih in brezplačnih spletnih tečajev v različnih jezikih.

Izbira tečajev DISENEX bi morala pomagati pri razvoju podjetniških veščin med osebami z invalidnostjo, ki jih zanima ustanavljanje lastnega podjetja.

DISENEX jim zagotavlja orodja in motivacijo, ki jo potrebujejo, da se podajo na svojo podjetniško pot.

Učni scenarij je bil zasnovan na podlagi metodološkega koncepta in ideologije DISENEX z uporabo ENTRECOMP, ogrodja, ki ga je razvila Evropska unija za opredelitev in oceno podjetniških kompetenc.

Oddelek za učenje DISENEX ponuja tečaje na naslednjih področjih:

  1. Osnove podjetništva, vključno s poslovnim načrtovanjem, tržnimi strategijami, finančnim upravljanjem in pravnimi vidiki.
  2. Inovativnost in ustvarjalnost v podjetništvu, vključno z ustvarjanjem idej, razvojem izdelkov in analizo trga.
  3. Socialno podjetništvo, vključno z merjenjem družbenega učinka, vključevanjem skupnosti in etičnimi vidiki.
  4. Razvoj mehkih veščin, vključno s komunikacijo, vodenjem, timskim delom in upravljanjem časa

Za vsak tečaj so različni jeziki. S klikom na kartice boste našli pregled v zvezi s ciljno skupino in kompetencami, predpogoji, certifikatom, učno enoto in obremenitvijo.

Skip to content